×' Bemutatkozó Tantestület

A jövedelemadó 2%- nak felajánlásával kapcsolatos tudnivalók

A felajánló fizikai személy:
Fizikai személy az adója 2%-át egy szervezetnek ajánlhatja fel. Ez az összeg nem lehet kevesebb 3,00 €-nál. A felajánlást kétféle módon teheti meg:

1. Az éves jövedelemadó-elszámolását a munkaadója végzi
Ebben az esetben az adózó fél két darab kitöltött nyomtatványt ad le 2024. április 30-ig, abba az adóhivatalba, ahová lakhelye szerint tartozik.
Ezek a következők:

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
(Igazolás a munkaviszonyból származó bevétel után befizetett adóról), ezt az igazolást a munkaadó adja ki. A munkaadó által kikállított igazolás tartalmazza a befizetett adót, amiből kiszámítható az adó 2%-a. Ezt az összeget (nem lehet kevesebb 3,00 €-nál) kell feltüntetni a második nyomtatványon.

V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
(Nyilatkozat a jövedelemadó 2%-ának átutalásáról)


2. A felajánló önállóan készíti el az adóbevallását
Az adózó a jövedelemadója 2%-ának a felajánlását (nem lehet kevesebb 3,00 €-nál) az adóbevallásában tünteti fel. A fogadófél adatai iskolánk esetében a következők:

IČO/SID: 35626356/603
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Združenie maďarských rodičov na Slovensku Súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským (ZMRS Súkromné gymnázium s vjm)
Sídlo: 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 21

Az adóbevallás leadási határideje 2024. március 31. Csak abban az esetben lehetséges az adórész átutalása, ha az adó befizetése is megtörténik március 31-ig.


Ha a felajánló jogi személy:

Az adózó jogi személy a jövedelemadójának 1% -át több szervezetnek is felajánlhatja, de az egy szervezetnek felajánlott összeg nem lehet kevesebb 8,30 €-nál.
Az adózó abban az esetben ajánlhatja fel adója 2%-át, ha az adóbevallás leadásának napjáig adója legaláb 0,5%-át közhasznú célra felajánlja, egyébként a felajánlható összeg csak 1,5%.

A jogi személyek szintén az adóbevalláson tüntetik fel a felajánlott összeget és a fogadófél adatait:

IČO/SID: 35626356/603
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Združenie maďarských rodičov na Slovensku Súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským (ZMRS Súkromné gymnázium s vjm)
Sídlo: 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 21

A határidő 2024. március 31. Csak abban az esetben utalható a felajánlott adórész, ha az adóbefizetés is megtörtént március 31-ig.

Szükséges adatok

Obchodné meno alebo názov
Združenie maďarských rodičov na Slovensku Súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
(ZMRS Súkromné gymnázium s vjm)

Sídlo
929 01 Dunajská Streda, Hlavná 21

Právna forma
Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)
35626356/603

Letölthető nyomtatványok

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium Fő utca 21 Dunaszerdahely   |   Tel: +421/31/5525323   |   Mobil: +421/908/196847   |   E-mail: posta@mgds.eu